Підручники для школи
 

Біляївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

 

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

 Аналіз роботи школи за 2016/2017 навчальний рік.

Завдання на новий навчальний рік

У 2016/2017 навчальному році вся діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на виконання законів «Про освіту», «Про мови в Україні», програми «Діти України», «Програми національного виховання».

      Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у нашому мікрорайоні навчанням у школі.

      В 2016/2017 навчальному році загальна кількість учнів була – 424:

·       у початкових класах (1-4 класи) навчалося  191 учень,

·       у середніх (5-9 класи) – 180 учнів,

·       у старших (10-11 класи) –53 учня.

      Колектив школи в 2016/2017 навчальному році завершив навчально-виховну роботу з вирішення проблеми «Підвищення рівня якості навчання і виховання у школі в умовах гуманізації навчально-виховного процесу» та розпочав підготовку до роботи у 2017 – 2022 роках над поблемою«Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій».

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу з підвищення рівня та якості навчально-виховного процесу, рівня навчальної діяльності учнів, удосконалення методів викладання основ наук відповідно до змісту освіти.

      Зрізи знань, моніторингові дослідження, державна підсумкова атестація в початкових класах (1-4 класах) виявила, що значна кількість учнів засвоїли знання базового компонента початкової освіти. За підсумками навчального року  21 учень були нагороджені Похвальними листами (на шість учнів більше  ніж минулого року).

      У середній та старшій ланці (5-10 класи) контрольні зрізи знань показали, що більшість учнів мають досить міцні знання і навички з основних предметів. За підсумками  2016/2017 навчального року  14 учнів були нагороджені Похвальними листами (на 1 учня більше ніж минулого року). Через складність вікових особливостей учнів втрачається інтерес до навчання. Ця проблема вимагає від педагогічного колективу особливого підходу до цієї вікової категорії школярів. Але варто зазначити, що це не вплинуло на якісний показник знань учнів : четверо випускників 9-го класу отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою : Вербенко Юлія, Зайцева Ангеліна, Родідял Дар’я, Руцкий Роман. Четверо учениць 11-го класу претендували на отримання золотолї медалі «За високі досягнення у навчанні» , але за результатами ЗНО медалі не отримали.

       У 2016/2017 навчальному році школа продовжила свою роботу з екстернату. Так за цією формою було організовано навчання п’яти учнів. За різних причин та обставин жоден з них не склав успішно екстернат за курс відповідного класу.

       У цьому навчальному році було також організовано навчання учнів за індивідуальною формою. Так шкільну програму за індиавідуальними планами навчання опановували  Силаков Олександр та Черепаніна Анна – 1-ший клас , ЯковчукДаніїл та Костенко Анна -3-тій клас, Степанова Світлана – 9-тий клас , Шибко Дмитро – 11-ий клас.

     Протягом 2016/2017 навчального року організовано велася робота з батьками учнів. На початку та в кінці року було проведено загальношкільні батьківські збори, згідно плану проходили засідання загальношкільного батьківського комітету. Класними керівниками проводилися класні батьківські збори, до проведення яких залучалися як адміністрація школи так і вчителі-предметники.

      Протягом навчального року вивчалися і надалі вивчатимуться проблеми співпраці школи з батьками в питанні дитячої бездоглядності, попередження дитячого травматизму, активізації роботи з обдарованими дітьми, особливостей взаємодії початкової і основної школи, проблеми профілактики антигромадських проявів серед учнів, ефективності співробітництва батьків та вчителів з виховання моральних якостей учнів.

Вся методична робота школи в 2016/2017 навчальному році проводилася згідно річного плану роботи школи і була спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема та всього педагогічного колективу вцілому з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

  Накінець 2016/2017навчальногорокуякісний склад педагогічногоколективу становив: з 32-х педагогічних працівників -30-ро    ізвищою  освітою   – 94%.  та 2-є - 6% з неповною вищою. Якісний склад педагогічних  працівників  такий:

  • спеціалістіввищоїкатегорії  - 17учителів ( 53%);
  • спеціалістів 1 категорії  -  9учителів (28%);
  • спеціалістів 2 категорії -    1учитель  (3%);         
  • спеціалістів – 5вчителів (16%)

Мають  педагогічнезвання «Старший   учитель»  - 14 педагогів (44%).  

 З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2016/2017 навчальному  році було уточнено перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації, пройшли курсову перепідготовку: Номеровська Д.Д . ( вчитель історії, правознавства, громадянської освіти, художньої культури, етики) , Номеровська Д.Д. (педагог-організатор), Несен О.Г. ( вчитель початкових класів, що викладатиме інформатику), Персинська О.В. ( вчитель зарубіжної літератури), Манник І.О. ( вчитель математики та інформатики).  Вчителів, які проходили курси підвищення кваліфікації, було забезпечено докурсовими завданнями, методичними рекомендаціями щодо їх виконання. Звіти про результати підвищення кваліфікації вчителів заслуховувалися на робочих нарадах , засіданнях шкільних методичних об’єднань на засіданні Методичної ради  школи. У 2017/2018 навчальному  році роботу з підвищення кваліфікації буде продовжено.

       Згідно з планом роботи школи, наказом по школі від 30 серпня 2016 року №228/01-10 «Про вивчення стану викладання предметів у 2016/2017 навчальному році», враховуючи перспективний план вивчення стану викладання предметів у школі, вивчався стан викладання та рівень сформованості знань із:

Предмет

Вид контролю

Клас

Термін

Фронтальний

Тематичний

ПОЧАТКОВА ШКОЛА:

Українськамова

-

ВиконанняДержавного стандарту

2-4-ті  класи

Листопад-грудень 2016 року

Математика

+

-

2-4-ті  класи

Листопад-грудень 2016 року

Природознавство

+

-

3-4-ті класи

Листопад-грудень 2016 року

Англійська мова

+

-

1-4-ті класи

Листопад-грудень 2016 року

ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ:

Українськамова

-

Навчально-пізнавальнадіяльністьучнів

5, 9, 11-ті класи

Жовтень-листопад 2016 року

Російська мова

+

Стан викладання російської мови в 5-9-х класах

5-9-тікласи

Жовтень-листопад 2016 року

Зарубіжна література

 

Реалізаціяпринципівнавчання

5-11-тікласи

Жовтень-листопад 2016 року

Хімія

+

Стан викладання: відповідністьрівнянавчальнихдосягненьучнів9-11-х класіввимогампрограми

9-11-ті класи

Вересень-жовтень 2016 року

Основи здоров’я

-

Стан викладання: відповідністьрівнянавчальнихдосягненьучнів5-8-х класіввимогампрограми з фізичноїкультури

5-8-мікласи

Березень-квітень 2017 року

Астрономія

-

Ефективністьвикладаннянавчальногоматеріалувчителем

11-тікласи

Січень-лютий 2017 року

Історія України та всесвітня історія

+

Стан викладання: відповідністьрівнянавчальнихдосягненьучнів8-11-х класіввимогампрограми

8-11-ті класи

Квітень-травень 2017 року

     Довідки за результатами вивчення стану викладання предметів

           заслуховувались  на засіданнях педагогічних рад впродовж навчального         

           року , за результатами перевірок було видано накази по школі.

      Встановлено, що вся робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію проблеми школи «Підвищення рівня якості навчання в школі в умовах гуманізації навчально-виховного процесу»

      Педагогічний колектив здійснював роботу за пріоритетними напрямками:

1.    Удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.    Розвиток і впровадження інновацій в освітній процес.

3.    Робота над реалізацією нових навчальних планів з урахуванням нових стандартів освіти.

4.    Підвищення якості професійної підготовки вчителів шляхом використання новітніх інформаційних технологій.

5.    Здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 5-х, 9-го, 11-х класів.

      Було організовано й сплановано роботу Методичної Ради школи. Згідно плану проведено шість засідань, на яких розглядалися питання про організацію методичної роботи в школі, організацію курсової перепідготовки, атестацію педагогічних працівників. Проведення шкільного етапу предметних олімпіад з базових дисциплін, організацію індивідуального навчання, роботи з обдарованими учнями, про рівень навчальних досягнень учнів школи.

У школі у 2016/2017навчальномуроцівідповідно до затвердженихпланівпрацювалитакіметодичніоб’єднання:

1.    учителівгуманітарного циклу (керівник – Н.В.Колотіліна, учитель    вищої категорії, «старший вчитель»);

2.    учителівприродничо-математичного циклу  (керівник - Л.П.Ігнатенко,учитель вищоїкатегорії, «старший вчитель»); 

3.    учителів початковоїшколи(керівник – С.Г.Зозуля , учитель вищоїкатегорії, «старший вчитель»);

4.    класнихкерівників (керівник – В.В. Долготьор, заступник директора з виховної роботи, учительвищоїкатегорії, «старший вчитель»).

    Засіданняметодоб’єднань (їхпройшло по чотири) проводились згідно планів, розглядалисьтеоретичніпитання, було дано ряд відкритихуроків.Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалась через традиційні (масові, групові) та індивідуальні форми роботи. Адміністраціяшколипостійнопрагнестворитиоптимальну систему методичнихзаходів з метою надання педагогам права  вільноговибору тих форм, які максимально враховуютьїхні потреби, запити та інтереси. Всі матеріали, доповіді, інформації, творчі розробки вчителів, які заслуховувалися на засіданнях ШМО, систематизовано в папках за розділами. Керівниками ШМО зроблено детальний аналіз роботи за навчальний рік.  

Для формування  вчительського професіоналізму  необхідною умовою є  систематичне підвищення  вчителями своєї професійної майстерності  та науково-методична діяльність  кожного педагога. Велика увага приділялася самоосвітній діяльності кожного педагогічного працівника. На початку навчального року було сплановано графік проведення співбесід з питань самоосвіти. Кожен вчитель, обравши проблему, над якою вирішив працювати, спланував свою діяльність, визначив основні етапи роботи, терміни реалізації. Результати, здобутки самоосвітньої діяльності педагоги систематизують в окремих папках.  На засіданнях ШМО вчителі ділилися своїми наробками, досвідом роботи. Педагоги  школи продовжують пропагувати свій досвід роботи й на районному рівні.

 Відповідно до графіка у впродовж навчального року здійснювалось взаємовідвідування уроків вчителями школи, що дало їм можливість  обмінятись досвідом, збагатити свої знання, підвищити професійний рівень; проводилися відкриті уроки. Взаємовідвідування вчителями уроків та позакласних заходів було спрямоване на обмін досвідом та його поширення, широко практикуються огляди педагогічної літератури, телепередач  на педагогічну тематику.

У 2016/2017 навчальному році була проведена робота з організації  атестації педагогічних працівників. Сформовано атестаційну комісію, згідно плану проводилися її засідання,  затверджено списки працівників, що мали атестуватися, план заходів з проведення атестації, план роботи атестаційної комісії, індивідуальні плани атестації кожного з вчителів. Питання ходу атестації розглядалось на засіданні педагогічної ради (протокол №01 від 04.01.2017 року ), методичної ради школи. На засіданні методичної ради та на засіданнях ШМО було розглянуто питання результатів проходження атестації педагогічними працівниками. За рішенням шкільної атестаційної комісії було вирішено:підтвердити відповідність займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Гедз Ларисі Петрівні, вчителю початкових класів; «спеціаліст   І  категорії»  Придатко Вірі Петрівні, завідуючій шкільною бібліотекою; «спеціаліст ІІ категорії» Журенко Надії Олександрівні, вчителю початкових класів. Порушити клопотання перед  атестаційною комісією управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Біляївської міської ради про  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:  вчителя фізики та астрономії Ігнатенко Людмили Павлівни; вчителя української мови та літератури  Колотіліної Наталії Володимирівни; вчителя образотворчого мистецтва  Кушніра Олександра Петровича; вчителя початкових класів  Несен Ольги Григоріївни. Про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель»: вчителя фізики та астрономії Ігнатенко Людмили Павлівни; вчителя української мови та літератури  Колотіліної Наталії Володимирівни; вчителя образотворчого мистецтва  Кушніра Олександра Петровича; вчителя початкових класів  Несен Ольги Григоріївни. Про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю історії та правознавства  Шевирьовій Світлані Вікторівні. Про перенесення атестації вчителяпочаткових класівПальчик Людмили Олександрівни на 2018 рік і подовження дії  попереднього рішення атестаційної комісії про відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель».

Клопотання шкільної атестаційної комісії були підтримані міською атестаційною комісією.

У школі працює чотири  молодих спеціаліста: Онопрієнко Марина Валеріївна, Журенко Надія Олександрівна , Саракул Ірина Миколаївна , Осипенко Тетяна Віталіївна– вчителі початкових класів. З метою надання їй методичної допомоги в школі була організована  робота Школи молодого вчителя, проведені співбесіди, організовано взаємовідвідування  уроків молодих вчителів їх наставниками  Несен О.Г.,  Пальчик Л.О., Шевченко О.В.  Молоді вчителі мали можливість адаптуватись у колективі, самоствердитися й продовжити професійне становлення.

Впродовж навчального року проводилася робота з обдарованими дітьми.

У наказі № 209/01-10 «Про роботу з обдарованими дітьми і талановитою молоддю у 2016/2017 навчальному році» визначено пріоритетні напрямки роботи з обдарованими дітьми, призначено вчителів-координаторів.

У вересні місяці було розроблено та затверджено план роботи з обдарованими дітьми, який передбачає різні напрями роботи: координаційний, кадровий, науково-дослідницький, науково-методичний, визначено зміст діяльності, терміни виконання та відповідальні особи.У той же час було розроблено заходи, спрямовані на роботу з обдарованими дітьми, складено банк даних на обдарованих учнів за підсумками 2015/2016 н. року. У січні 2017 року за результатами роботи з обдарованими дітьми у І-му семестрі банк даних було поновлено.Питання про стан роботи з обдарованими учнями заслуховувалося на засіданні методичної ради школи у січні 2017 року, на засіданні педагогічної ради школи у жовтні 2016 року. Підсумки роботи з обдарованими учнями за результатами І-го семестру та навчального року узагальнювалися в наказах по школі (№151/01-10 від 22 травня 2017 року)

  У наступномунавчальномуроцівчителям-предметникам та керівникам гуртків слід більшуувагуприділитироботі з обдарованимидітьми. Робота має бути більш результативною.

У 2016/2017 навчальному році  у школі з метою розвитку творчих здібностей учнів, розширення і поглиблення знань з предметів, спеціальної фізичної підготовки, профорієнтації, сприяння естетичному розвитку дітей та з метою реалізації науково-методичної проблеми працювали такі гуртки: «Образотворче мистецтво» (кер. Кушнір О.П.); «Юні охоронці природи» ( кер. Куценко І.Г.), спортивна секція «Загальна фізична підготовка» (кер. Богдан Н.В.).

     Контроль за станом гурткової роботи здійснювався за такими критеріями:

-        планування роботи гуртка;

-        кількість учнів у гуртку, відвідування учнями занять;

-        своєчасність і регулярність проведення занять;

-        зацікавленість гуртківців темою заняття;

-        результативність роботи гуртка.

        В школі наявні законодавчі та нормативні акти організації гурткової роботи, програми гуртків різного спрямування. Ведеться облік учнів охоплених гуртковою роботою в навчальному закладі та позашкільних  закладах, учнів пільгових категорій та дітей, схильних до пропусків уроків без поважних причин.

Керівництвом  школи по мірі можливостей забезпечена матеріально – технічна  база гуртків та секцій, у   достатній  кількості  спортивний інвентар для проведення   секційних  занять з загальної фізичної підготовки, для роботи гуртка «Образотворче мистецтво»  в достатній кількості канцтовари забезпечуються за рахунок батьків .

     Раз на місяць заступником директора з навчально-виховної роботи Персинською О.В. проводилася перевірка ведення журналів гурткової роботи. Перевіркою виявлено, що робота  гуртків своєчасно і правильно спланована. Наявний список учнів, відомості про дітей. Ведеться відвідування занять гуртківцями, обліковуються проведені заняття.

     Заняття гуртків проводилися згідно графіка роботи гуртків. Керівники гуртків розвивають самостійну творчу активність дітей, формують навички творчої діяльності, застосовують такі методи і форми навчання на заняттях, які допомагають виробити стійкий інтерес до певного виду діяльності, зацікавленості.

      У 2016/2017 навчальному році гуртковою роботою у школі охоплено всього 98 учнів  (на 38 учнів менше порівняно з минулим навчальним роком),  що становить всього 23% від загального складу ( на 10% менше порівняно з минулим навчальним роком): учнів початкової школи лише 21 –це становить 11% , учнів 5-8-х класів – 67 учнів – це становить 36%, учні 10-11-х класів до роботи гуртків та секцій не залучені взагалі.  Найкраще організовано роботу серед учнів 7-х класів , які на 81% охоплені гуртковою роботою, але учні початкової школи майже в ній не задіяні.

Є й недоліки в роботігуртків та організаціїпозакласноїроботи в школі :

-        відсутністьпредметнихгуртків;

-        не достатнійвідсотокзайнятостіучнів у роботінаявнихгуртківвнавчальномузакладі та позашкільних закладах освіти;

-        недостатнєматеріально-технічнезабезпеченняспорядженням для практичнихзанять в  гуртках.

Учні школи у 2016/2017 навчальному році брали участь у міжнародних та всеукраїнських предметних конкурсах :

1.    Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності

«Бобер» - 10 учнів;

  1. Міжнародному учнівському  конкурсі юних істориків «ЛЕЛЕКА-2017» - 55 учнів ;
  2. Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 34 учня .

 

Згідно з перспективним планом роботи школи  та  на виконання наказу №267/01-10 від 03.10.2016 року по школі  у 2016/2017 навчальному році вивчався досвід роботи вчителя історії та правознавства Шевирьової Світлани Вікторівни з питання «Впровадження інтерактивних методів та технологій організації навчального процесу на уроках історії та правознавства» . Матеріали по узагальненню заслуховувалися на засіданні педагогічної ради від 30.03.2017 року ( протокол №2 ), на цьому ж засіданні досвід було схвалено.   За результатами вивчення передового педагогічного досвіду було видано наказ по школі №66/01-10 від 10 березня 2017 року.

       Матеріали передового педагогічного досвіду були оформлені , розглянуті на засіданні методичної ради школи  ( засідання від 05 квітня 2017 року, протокол №05), запропоновані для використання педагогам школи.

        Річний план роботи школи був успішно виконаний у розділі «Фінансово-господарська діяльність школи». Але залишаються проблеми з ремонтом підлоги та стелі по коридорах у головному корпусі школи, з ремонтом фасаду у головному корпусі та корпусі початкових класів,  облаштуванням внутрішніх туалетів у головному корпусі, відновлення відмостки навколо головного корпусу школи і т.д.. 

      Виходячи з цього, педагогічний колектив у 2017/2018н.р. буде вирішувати такі завдання:

1.              Співпраця з батьками в питанні дитячої бездоглядності.

2.              Формування особи, готової до самовизначення свого місця в творчому перетворенні оточуючого світу, до саморозвитку.

3.              Забезпечення реалізації прав кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей.

4.              Формування в учнів школи стійких пізнавальних інтересів.

5.              Підвищення якості навчання школярів: шляхом застосування у навчально-виховному процесі інноваційних технологій, шляхом освоєння технологій, які забезпечують успішність самостійної роботи кожного учня; за рахуноу включення кожного учня в роботу на заняттях як активних учасників і організаторів освітнього процесу.

6.              Виховування загальнолюдських цінностей особистості, формування національної свідомості, любові до рідної землі, мови, народу.

7.              Забезпечення профілактичних заходів серед учнів з запобігання будь-яких антигромадських проявів: наркоманії, куріння, вживання алкоголю.

8.              Продовження роботи з організації учнівського самоврядування, підвищення громадянської активності школярів.

9.              Зміцнення навчально- матеріальної бази школи.